Foog dinamiktir, heyecanlıdır.
Yaratır, üretkendir.
İnovatiftir, yenilikçi ve devrimcidir.
Teknolojiyi sever. Empati kurar, sorunu anlar, çözüme odaklanır.